PDF PDF Print

Symposium Ouderdom: Kunst en Kunde

voor ouderen, professionals en vrijwilligers betrokken bij ouderenzorg

In het kader van het project  ‘Onder de vijgenboom, zin in de ouderdom’,

wordt op 5 oktober 2012 (10.00 -16.00 uur) in de Bergkerk te Amersfoort

een symposium gehouden over:

“Ouderdom: kunst en kunde”.

 

Terwijl onze maatschappij zich ontwikkelt van een jonge naar een rijpe samenleving, is het overheersende gevoel nog steeds ‘jong is mooi, oud is lelijk’. Bovendien wordt de ouderdom geproblematiseerd door vragen naar betaalbaarheid van pensioenen en toekomstige bemensing van de zorg. Dit symposium wil bijdragen tot een genuan-ceerder beeldvorming van ouderen en ouderdom. Met het thema ‘ouderdom: kunst en kunde’ willen wij de ouderdom benaderen vanuit de esthetiek en ethiek.

Bij esthetiek gaat het om vragen als: is er een eigen schoonheid in de ouderdom te ontdekken, zonder die te verheerlijken? Hoe kijken wij naar ouderen, hoe kijken ouderen naar zich zelf? Hoe is er in de kunst en literatuur naar ouderen gekeken? Bij ethiek gaat het om vragen: hoe geef je de ouderdom een eigen vorm? Wat is goed oud worden? Hoe oefen je jezelf in oud worden? Hebben we oog voor ouderen zorg?

 

Vier sprekers krijgen het woord:

1e spreker: prof. dr. Frits de Lange: een mooi mens, inleiding op het thema.
2e spreker; drs. Ruud Bartlema: kunst en kunde bij de oude Chagall

3e spreker: dr. Bert Keizer: kunst en kunde in de ouderen zorg
4e spreker: Rosita Steenbeek: ouderen als bron van inspiratie

Het thema wordt omspeeld door theoloog en theater maker Kees vd Zwaard
  

Voor wie?

In de eerste plaats zijn ouderen welkom (ongeacht kerkelijke gebondenheid). Tevens allen die belangstelling hebben voor de ouderdom,  zowel professionals als vrijwilli-gers betrokken bij de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, geestelijk verzorgers, vertegenwoordigers uit de locale politiek en locale kerken. 

Opgave en aanmelding (incl lunch, afsluitend hapje/drankje en symposium bundel): door overmaking van €50,-  (studenten €30,-) op  banknr  8241972  t.n.v. Stichting Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de vijgenboom 5 oktober”.

Expositie

Bij dit symposium wordt een foto-expositie ingericht over ‘ouder-en-generaties’. Er zullen portretfoto’s te zien zijn evenals foto’s van generaties

Info: www. Bergkerk.nl, ds. J. van Baardwijk (E-mail: jbaardw@dds.nl) of

ds. R. Rosmolen (T 033-4801553 E-mail: r.rosmolen@casema.nl).

Plaats: Bergkerk Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort  T 033 - 461 79 17  E-mail: bergkerk@planet.nl