Katholiek worden, of je geloof opfrissen?

Doe mee met de cursus RK voor Beginners! Bij voldoende deelnemers start in oktober weer de jaarlijkse voorbereiding voor wie Katholiek wil worden. De cursus duurt ongeveer een half jaar, en is bestemd voor iedereen die uitgebreid wil kennismaken met het Rooms-Katholiek geloof, of zich wil verdiepen in de geloofsinhouden en vormen van de RK Kerk.

Aanbod Vorming en Toerusting in katern Mirakel Extra

De afgelopen week heeft u de nieuwe Mirakel thuis ontvangen. Daarbij is dit keer weer het bewaarkatern Vorming en Toerusting gevoegd. Hierin vindt u alle activiteiten rond het jaarthema Spoorzoekers en Wegwijzers, en heel veel cursussen, gespreksavonden, lezingen en activiteiten die komend jaar in onze parochie en de PKN kerken van Amersfoort-Noord georganiseerd worden. Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Neem eens een kijkje!

29 kinderen gevormd door Mgr.Woorts

Alle 29 vormelingen poseren na de prachtige Vormselviering samen met Mgr. Woorts, pastoor Tuan en pw. Edith Vos, de acolieten en de misdienaars. Na een intensieve voorbereiding, met ondermeer een maatschappelijke stage bij VoedselFocus en het bijbehorende 5-euro-project, gaan zij nu met hulp van Gods Geest hun verdere levenspad op.

Jan Vernooij overleden

Op 26 februari jl. is thuis in Amersfoort oud-pastoraal werker Jan Vernooij overleden. Kort na zijn pensionering, in september 2014, bleek hij ernstig ziek te zijn. “Machteloos en strijdbaar hebben wij je afscheid zien nemen van alles wat je dierbaar was. In liefde laten we je los”, schrijven zijn vrouw Piety, hun dochters Floor, Babs en Lotje met hun partners en de kleinkinderen op de rouwbrief. De Eucharistie ten uitvaart voor Jan Vernooij is gehouden op vrijdag 4 maart 2016 in de Heilig Kruiskerk.

Wij gedenken Jan Vernooij met dankbaarheid in ons gebed en bidden zijn vrouw, hun kinderen, kleinkinderen en dierbaren sterkte toe in dit verlies.

Het gaan van de Weg

Vanaf het allereerste begin werden Christenen “ mensen van de weg “ genoemd; het is een weg om een innerlijke transformatie te bewerkstellingen. Al voor het einde van de eerste eeuw was het christendom een mystieke scholingsweg geworden, dit bleef ze tot het christendom een staatsgodsdienst werd. Toen gingen de veranderingen erg snel, het instituut…