Samen Geloven, voor kleuters én hun ouders

Samen met uw kind van 4 tot 6 jaar bezig zijn met een bijbelverhaal. Dat doen we in de Samen Geloven groep. Acht keer per jaar komen we op zondagmorgen een uurtje bij elkaar rond een verhaal. We zingen samen, steken een kaarsje aan, doen een spelletje en maken een werkblad in het kleurrijke werkboek. Zo maken de kinderen op een speelse manier kennis met de Bijbel, de kerk, haar feesten en sacramenten.

Katholiek worden, of je geloof opfrissen?

Doe mee met de cursus RK voor Beginners! Bij voldoende deelnemers start in oktober weer de jaarlijkse voorbereiding voor wie Katholiek wil worden. De cursus duurt ongeveer een half jaar, en is bestemd voor iedereen die uitgebreid wil kennismaken met het Rooms-Katholiek geloof, of zich wil verdiepen in de geloofsinhouden en vormen van de RK Kerk.

Jan Vernooij overleden

Op 26 februari jl. is thuis in Amersfoort oud-pastoraal werker Jan Vernooij overleden. Kort na zijn pensionering, in september 2014, bleek hij ernstig ziek te zijn. “Machteloos en strijdbaar hebben wij je afscheid zien nemen van alles wat je dierbaar was. In liefde laten we je los”, schrijven zijn vrouw Piety, hun dochters Floor, Babs en Lotje met hun partners en de kleinkinderen op de rouwbrief. De Eucharistie ten uitvaart voor Jan Vernooij is gehouden op vrijdag 4 maart 2016 in de Heilig Kruiskerk.

Wij gedenken Jan Vernooij met dankbaarheid in ons gebed en bidden zijn vrouw, hun kinderen, kleinkinderen en dierbaren sterkte toe in dit verlies.

Het gaan van de Weg

Vanaf het allereerste begin werden Christenen “ mensen van de weg “ genoemd; het is een weg om een innerlijke transformatie te bewerkstellingen. Al voor het einde van de eerste eeuw was het christendom een mystieke scholingsweg geworden, dit bleef ze tot het christendom een staatsgodsdienst werd. Toen gingen de veranderingen erg snel, het instituut…