Bestuur OLVA doet verslag

Bij de bestuursvergadering van 1 maart was er een bijzondere gast. Priesterstagiair Mauricio Meneses Santiago (31) loopt sinds kort mee in de parochie. Hij is afkomstig uit Colombia en bereidt zich voor op het vervullen van zijn roeping in Nederland. De komende tijd zal hij kennismaken met de geloofsgemeenschappen. Een interview met hem wordt snel geplaatst op katholiekamersfoort.nl.

Lees verder

Jan Vernooij overleden

Op 26 februari jl. is thuis in Amersfoort oud-pastoraal werker Jan Vernooij overleden. Kort na zijn pensionering, in september 2014, bleek hij ernstig ziek te zijn. “Machteloos en strijdbaar hebben wij je afscheid zien nemen van alles wat je dierbaar was. In liefde laten we je los”, schrijven zijn vrouw Piety, hun dochters Floor, Babs en Lotje met hun partners en de kleinkinderen op de rouwbrief. De Eucharistie ten uitvaart voor Jan Vernooij is gehouden op vrijdag 4 maart 2016 in de Heilig Kruiskerk.

Wij gedenken Jan Vernooij met dankbaarheid in ons gebed en bidden zijn vrouw, hun kinderen, kleinkinderen en dierbaren sterkte toe in dit verlies.

Lees verder