Word Aandeelhouder van het Groene Brandpunt

Recent hebben het College van Kerkrentmeesters (CvK) en het parochiebestuur van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVvA) van harte ingestemd met het plan om 67 zonnepanelen op de lagere daken van Het Brandpunt te installeren. Daarnaast wordt de dakisolatie van de lagere daken vervangen door een nieuwe, dikkere en veel milieuvriendelijker isolatielaag. Hiermee zetten we serieuze stappen die bijdragen aan de CO2 reductie en het verlagen van de energierekening. De werkzaamheden vinden plaats van 9 april tot eind mei.