Van het bestuur

Nog twee vergaderingen en het bestuur van onze parochie heeft er exact honderd opzitten! Met een beetje geluk hebben we op dat bijzondere moment, over twee maanden, bovendien een vernieuwd bestuur. Want op dit moment liggen bij het bisdom de verzoeken om twee nieuwe leden te benoemen.

Concert Lofgezangen goed bezocht

Zondag 17 september kwamen een kleine honderd belangstellenden luisteren naar het concert met Lofgezangen dat plaatsvond in het kader van “200 jaar kerkgebouw Sint Franciscus Xaverius”. Het Gregoriaans koor Utrecht verzorgde een concert met lofgezangen. Onder leiding van Martie Severt zongen zij twee sets lofgezangen allereerst gezangen van Sacramentsdag en daarna gezangen die klonken tijdens…