Nieuwe column penningmeester OLVA

Jaarrekening 2014
Om te beginnen goed nieuws! Vorige week heb ik te horen gekregen dat onze jaarrekening 2014 is goedgekeurd!
Zoals jullie merken is dat een langdurig proces. Gedurende de maanden januari tot en met half april zijn wij bezig geweest met de jaarafsluiting (naast ook de kerkbalansactiviteiten).