RK voor Beginners cursus van start

Elk jaar beslissen mensen dat ze willen toetreden tot de katholieke kerk. Ze willen gedoopt of gevormd willen worden. Voor wie dit overweegt is deze cursus. Maar ook voor wie serieus geïnteresseerd is, bijvoorbeeld omdat de partner RK is, of een van de schoonkinderen. En voor wie wel RK gedoopt is, maar er eigenlijk niets mee deed of er niet veel (meer) van weet, kan dit een opfriscursus zijn.

Bisschop schrijft pastorale brief

In aanloop naar de start van het Jaar van de Eucharistie (op 1 december a.s.) heeft Kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Deze brief is gedateerd op het Hoogfeest van Sacramentsdag (23 juni). De toelichting op de brief en de brief zelf zijn…