Diaconaal doen doordacht

Graag nodigen we als redactie u uit voor de presentatie van het nieuwe Oecumenische Handboek Diaconiewetenschap ‘Diaconaal doen doordacht’. Diaconaal doen doordacht biedt een inkijk in tien diaconale praktijkbeschrijvingen. De deskundige auteurs uit het brede spectrum van de kerken laten hun licht hierop schijnen. Ze komen tot interessante conclusies, die ons kunnen inspireren. En “ons”…

Concert Lofgezangen goed bezocht

Zondag 17 september kwamen een kleine honderd belangstellenden luisteren naar het concert met Lofgezangen dat plaatsvond in het kader van “200 jaar kerkgebouw Sint Franciscus Xaverius”. Het Gregoriaans koor Utrecht verzorgde een concert met lofgezangen. Onder leiding van Martie Severt zongen zij twee sets lofgezangen allereerst gezangen van Sacramentsdag en daarna gezangen die klonken tijdens…

Indrukwekkend concert Uit het Rijke Roomsche Leven

“Uit het Rijke Roomsche leven” was het thema van het bijzondere concert dat de Jubileumcommissie van de SFX op 1 juli j.l. organiseerde in het kader van het 200-jarig bestaan van het kerkgebouw aan’ t Zand. Uitvoerenden waren het St. Joriskamerkoor onder leiding van hun nieuwe dirigent Wouter Verhage en organist/harmoniumbespeler Cees-Willem van Vliet.