Word Aandeelhouder van het Groene Brandpunt

Recent hebben het College van Kerkrentmeesters (CvK) en het parochiebestuur van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVvA) van harte ingestemd met het plan om 67 zonnepanelen op de lagere daken van Het Brandpunt te installeren. Daarnaast wordt de dakisolatie van de lagere daken vervangen door een nieuwe, dikkere en veel milieuvriendelijker isolatielaag. Hiermee zetten we serieuze stappen die bijdragen aan de CO2 reductie en het verlagen van de energierekening. De werkzaamheden vinden plaats van 9 april tot eind mei.

Diaconaal doen doordacht

Graag nodigen we als redactie u uit voor de presentatie van het nieuwe Oecumenische Handboek Diaconiewetenschap ‘Diaconaal doen doordacht’. Diaconaal doen doordacht biedt een inkijk in tien diaconale praktijkbeschrijvingen. De deskundige auteurs uit het brede spectrum van de kerken laten hun licht hierop schijnen. Ze komen tot interessante conclusies, die ons kunnen inspireren. En “ons”…

E-flits, actueel oecumenisch nieuws

E-flits, november 2017  actuele oecumenische informatie. Save the date Er komen in 2018 twee belangrijke vieringen aan. U kunt de data al in uw agenda zetten. U ben van harte welkom. Maandag 21 mei, tweede pinksterdag, staat de Raad van Kerken in Nederland stil bij zijn 50-jarig bestaan in de Joriskerk in Amersfoort. Donderdagmiddag 23…