Suhail Tafur
medewerker jongeren

T 06 – 22 99 69 37
E suhailtafur@katholiekamersfoort.nl

bereikbaar van dinsdag t/m donderdag

Bezoek ook: www.jongkatholiekamersfoort.nl

 

 

Suhail (spreek uit “Soeheel”) Tafur is sinds 1 februari 2016 jongerenwerker in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Ik ben helemaal niet nieuw in de parochie, want ik ben opgegroeid in Amersfoort. Mijn kinderjaren heb ik doorgebracht bij de Sint Henricus, als tiener ben ik lid geweest van Unity en heb ik 2 jaar gezongen in het jongerenkoor van Sint Martinus. Als student leerde ik de Heilige Geestkerk kennen en toen ik weer in Amersfoort kwam wonen ben ik daar onder andere lid geweest van het parochiebestuur. Daarnaast ben ik 3 jaar betrokken geweest bij de Alpha-cursussen en sinds een jaar of 2 bezoek ik de vieringen in het Heilig Kruis.

Na mijn Master psychologie (afstudeerrichting Ontwikkeling & Onderwijs) in Leiden heb ik in deeltijd een Bachelor katholieke Theologie in Utrecht gedaan. Ik heb voorheen diverse banen gehad: in de kinderopvang; via een uitzendbureau allerlei administratieve banen; als workshopbegeleider; als coördinator van workshops maar heb ook redactiewerk gedaan voor een tijdschrift, ben interim-hoofdredacteur geweest van Jongkatholiek.nl en heb gewerkt voor Radio Maria, een katholieke radio-omroep.

Ik ben met het jongerenwerk opgegroeid vanaf het moment dat het in Amersfoort zo eind 90’er jaren is gestart. Eerst als “consument”, later als vrijwilliger “ondersteunend”. Ik heb Kristel ook op een aantal terreinen terzijde gestaan.

Waarom heb je voor een periode eerder eigenlijk niet mee gesolliciteerd?
Ik vond het niet verstandig om zo’n nieuw project als iemand van binnen de parochie te beginnen. Een buitenstaander kijkt er met een frisse blik tegenaan en Kristel heeft een flinke impuls kunnen geven. Nu het begin er is en Kristel toch vrij onverwacht is vertrokken, was het eigenlijk wel logisch dat het bestuur bij mij uitkwam om het project tot september 2017 af te maken.

Welke opdracht heb je meegekregen?
Uiteraard om het herkenbaar eigen gezicht voor de jongeren nog verder vorm te geven. Jongeren moeten kunnen aangeven wat ze willen en met hun vragen ergens terecht kunnen.

Kan de boodschap van de kerk nog wel iets betekenen voor jongeren van nu?
Ik denk dat dat zeker kan. Het is wel de kunst jongeren te ontmoeten waar ze zijn en aansluiting te maken met hun leefwereld. Vragen naar de zin van het leven, ontdekken wie je bent en waar je voor wilt gaan. Allemaal vragen waar jongeren mee te maken hebben.

Welk beeld uit de bijbel spreekt jou bijvoorbeeld speciaal aan?
Voor mij is dat het beeld dat Jezus naar je toekomt, zoals bijvoorbeeld bij de leerlingen die op hun boot in paniek raken in verband met een naderende storm. Dat Jezus dan naar ze toekomt en de storm tot bedaren brengt.

Welke plannen heb je voor de komende tijd?
Er zijn op dit moment acht jongeren die zich hebben opgegeven om naar de Wereldjongerendagen te gaan die in juli in Krakau zullen plaatsvinden. Ik hoop dat we uiteindelijk met een tiental uit Amersfoort kunnen vertrekken. Ik gun het ze zo om samen met zoveel jongeren uit landen waar het “normaler” is om katholiek te zijn, te praten over dat zoekproces waar ze in zitten. Dat praten gaat daar veel gemakkelijker. Verder proberen we ook te kijken in hoeverre we met de jongeren aan kunnen sluiten bij The Passion. Jongeren houden van events, van dingen “beleven” en het is een unieke kans om het geloof op een eigentijdse manier onder de aandacht te brengen van mensen, die er in hun eigen leven niet of nauwelijks mee in aanraking komen.

Hoe heb je je eerste weken ervaren?
Ik ben nu bezig aan mijn derde week en uiteraard nog in de oriëntatiefase, ben gezichten en namen aan het leren. Ik heb kennisgemaakt met een aantal 2GetR-groepen. De komende tijd wil ik nog kennis gaan maken met het Brandhout-café, de jongeren van de SFX en de jongeren van de Taizévieringen samen met de Oud Katholieke Kerk. Het wordt een hele uitdaging, maar ik heb er zin in.