Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 10/11/2017
10:00 - 16:00

Locatie
Bergkerk

Categorieën


Symposium ‘Nader tot het einde’

Over wat een goede dood is wordt in onze maatschappij heel verschillend gedacht. Kan of mag ik het eind van mijn leven in eigen regie nemen? En als ik dat doe realiseer ik dan ook voldoende wat mijn keuzes betekenen voor degene om mij heen? En moet de overheid beschermen of faciliteren? Herkennen we de vraag van ouderen die een ‘bestaansdruk’ ervaren: ‘mogen wij er nog wel zijn’? ‘Voltooid leven’ lijkt een containerbegrip te zijn met niet eenduidige factoren en overwegingen.
Op ons nieuwe symposium willen we onderzoeken hoe we levendig besef omtrent de dood en het levenseinde kunnen thematiseren. Niet in de sfeer van wat wel/niet moet kunnen, maar met oog voor verlies, tragiek, nuance, compassie en context.

Wij benaderen wij het thema ouderdom en levenseinde vanuit verschillende perspectieven:
• Dr. Els van Wijngaarden over ‘Voltooid leven’.
• Schrijfster Vonne van der Meer over haar boek ‘Winter in Gloster Huis’.
• Em. pastor Marinus van den Berg over ‘Meegaan tot het einde’ en het Ars Moriendi model.
• Prof. Dr. Erik Borgman over ‘De waarde van kwetsbaar leven hooghouden’.

Muzikale omlijsting: Susanne Rosmolen met cellomuziek van John Cage.

Dit symposium is in eerste instantie bedoeld voor ouderen. Daarnaast voor iedereen met belangstelling voor deze levensfase, zoals professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de locale politiek en studenten.

Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van € 60, – (studenten € 45, -) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 10 november”.

Info: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 – 4617917), ds. Jan van Baardwijk (033 – 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl), ds. René Rosmolen (033 – 4801553, r.rosmolen@casema.nl.)

Accreditaties:
SKGV: 1 punt in de categorie vakbekwaamheid.
PKN: aan deze studieactiviteit kan worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de PE, met vermelding van de studiebelasting.