Geloof is groter dan het kerkgebouw, Diaconie is de doordeweekse kerk

You are here: