St. Joseph: jonge en actieve gemeenschap

De mensen van de geloofsgemeenschap St. Joseph werken met wijkbewoners aan een warme samenleving. Een plek waar ruimte is voor vriendschap, troost, stilte, ontmoeting en traditie. St. Joseph is een bloeiende gemeenschap waar jong, oud en nieuw met elkaar op weg gaan. Wekelijks, rond grote feesten en met vernieuwende initiatieven. Fietsen op Zondag, Aan Tafel bij Joseph, het ZondagsOntbijt en de Paastuin, om er enkele te noemen.

Kinderen

Er is veel aandacht voor gezinnen, via de scholen en met de tweewekelijkse Kinderwoorddienst tijdens de vieringen. Vijf keer per jaar vieren we Kerk op Schoot, voor peuters en kleuters. En let eens op Sint Maarten, Kerstmis en Pasen: het verhaal van de traditie geven we graag door aan de nieuwe generatie.

Maria

Van oudsher speelt Maria een belangrijke rol in onze gemeenschap. Achter de kerk is een Lourdesgrot en in mei en oktober zijn er Mariavieringen. En er is zorg voor anderen via de bloemengroet, het bezoekwerk en het kopje koffie na alle vieringen.

plattegrond HooglanderveenOnze kerk staat in Hooglanderveen, midden in de wijk Vathorst.

Iedere zondag (11.00 uur) is er een eucharistieviering (incidenteel een woord- en communieviering) in onze kerk.
Dinsdagmorgen is er om 9.00 uur een stille eucharistieviering; voorganger pastoor Tuan.
St. Josephkerk
van Tuyllstraat 29
3829 AB Hooglanderveen

Lokaal secretariaat (vrijdag 09.00 – 12.00 uur):
Bep van Valkengoed en Mientje Smink, telefoon 033 – 257 12 85
secretariaat@stjoseph-olva.nl

Lokaal bestuur
lokaalteam@stjoseph-olva.nl

Informatie over de verhuur van de Parochiezaal St. Joseph via parochiezaal@stjoseph-olva.nl

Begraafplaats:
De begraafplaats achter de kerk is dagelijks open van 09.00 tot 16.00 uur.
Voor begrafenissen / grafrechten: Wim van Valkengoed (033 – 257 16 37 / 06 – 27 48 70 69).
Beheer: Stichting Rooms Katholieke Begraafplaatsen Amersfoort

Kerkbalans:
Steun het werk van onze gemeenschap in Vathorst en Hooglanderveen met een bijdrage op:
NL 98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. ‘R.K.-PAROCHIE OLVA – ST. JOSEPH’

Bezoek ook onze website: www.stjoseph-olva.nl