Er is grote behoefte aan spiritualiteit en zingeving. Volgens de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter is zingeving het belangrijkste sociale vraagstuk van onze tijd.
Ook onze christelijke tradities hebben hier veel te bieden. De Sint Franciscus Xaveriuskerk is binnen de parochie aangewezen als centrum voor spiritualiteit en cultuur dat een breed programma aanbiedt van interactieve workshops, lezingen, miniconferenties, meditaties, zang, stadswandelingen. Met aandacht voor maatschappelijke actualiteit. Niet alleen eigen parochianen zijn welkom, maar iedereen die zoekt naar zingeving en verdieping.
Het programma voor het seizoen 2017 – 2018 treft u aan op de bijlage. Zie ook de eigen site van het centrum

Er is een Programmaraad gevormd die wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Huib Klamer (hkklamer@casema.nl) en Cor Scholten (c.p.scholten@planet.nl) zijn de coördinatoren. Het secretariaat wordt verzorgd door Ien Hoekstra en Ada Schmitjes (secretariaatscc@gmail.com). Neem gerust contact met hen op als u informatie wenst of zelf een suggestie hebt.

Als u meer wilt weten over ontstaan en achtergrond van het Spiritueel Cultureel Centrum lees het rapport van de voorbereidingscommissie.

160822 logo SCC